Crisis preparedness in 5 languages! Krisberedskap på Svenska, Engelska, Norska, Danska och Finska!

Krishantering för alla - du kan själv! / Crisis Management for everyone (på 5 språk / in 5 languages)

Spara tid och pengar / Save time and money


USB / Download

Fast shipment

Utvecklat av experter

Made by experts

Betala med kort, faktura & swish

Pay by credit card or invoice

Öva så ofta du vill utan extra kostnad!

Exercise as often as you want at no additional cost!

Krisöva så ofta du vill!

Conduct crisis exercises as often as you want!

View exercies/Se mer!

Krisplaner - mallar

Crisis plans - templates

View templates/se mer!

Krisberedskap behöver inte vara svårt

Crisis management doesn't need to be difficult!

View courses/se mer!