info@crisisrevolution.com

I

tel. +46 8519 775 74

VIDEOKURSER – EXEMPEL

Dödligt våld på skola/arbetsplats

Krisledningen – aktivering och arbete

Evakuering av äldrehem

ISO 22301 – BCMS

Stress – kortisoler

ICS – Incident Command structure

Gold-Silver-Bronze

BIA – Business impact analysis

Begreppsförvirring

Öva kriskommunikation

Krisövningar – grundkurs

Kriskommunikation – vanliga misstag

Kriskommunikation – sociala medier

Kriskommunikation – under krisen

Kriskommunikation – innan krisen

Hacks!

Vanliga misstag

Krisrummet

Uppstartsplanen

Krisplaner

När krisen är ett faktum

Lägesbilden

Loggen fördjupning

Loggen

Krisledningen

Kom igång med Crisis Management!