info@crisisrevolution.com

I

tel. +46 8519 775 74

ÖVNINGAR – EXEMPEL

Grundläggande krisberedskap

Workshop: Vi leder dig genom några grundläggande steg för att skapa en grund att stå på.

Matförgiftning?

Övningen handlar om ett hastigt sjukdomsutbrott på Ert kontor. Aspekter som sanering, reducerad kapacitet & planering av arbetet ingår.

Terror!

En terrorattack pågår i staden där ni har Er verksamhet.

Olyckan!

Övningen handlar om en traumatiserande olycka som personal bevittnat.

Protester & oroligheter utanför arbetsplatsen

Protester i närheten av Er arbetsplats har urartat en fredagseftermiddag. Personal har skadats och byggnaden har vandaliserats

Brand på arbetsplatsen

Brand på Er arbetsplats en tidig morgon. Öva er uppstartsplan och lös problem relaterat till skadad personal och verksamhetens återstart.

Brand i er produktionsanläggning

Brand i produktionsanläggning en tidig morgon. Öva er uppstartsplan och lös problem relaterat till sanering, hantering av leveranser, information till personal och kunder samt verksamhetens återstart.

Ransomware

Organisationen ”Croc Squad” har tagit över Er IT-miljö och omöjliggör fortsatt arbete. Hantera en utpressningssituation och återställning av IT-system. Krisledningen, Kontinuitetsansvariga, Informationsansvariga och IT-expertis bör deltaga i övningen.

Find A partner.com

En revision visar att en av Era IT-anställda bedriver privat verksamhet på en av Era servrar. Legala aspekter som GDPR, HR etc berörs.

USB-minnet

Ett USB minne med mycket känslig information har kommit. Någon hör av sig…

Bondi Beach

Sociala medier visar en anställd och dennes partners privata intresse – de är nudister. Var går gränsen mellan organisationen och anställdas sociala medier?

Kick-off

En personalfest har spårat ur. En medarbetare har tagits av polisen och du följer det på sociala medier…

Anhållen!

En chef har anhållits i främmande land…

Princess Kia

Er senaste försäljningskampanj har misslyckats. 100.000 tals inlägg på sociala medier tack vare influencerna Princess Kia. Media börjar bli intresserade..

Tack och adjö!

Någon postar inlägg, i företaget namn, på sociala medier. Ert konto har blivit hackat.

Personalregistret

Ert personalregister ligger ute på Internet! Ett misstag?

Hårdvarufel! Hur skall vi jobba nu?

Om övningen: Vi har inget IT-stöd de närmaste 3 dagarna!  Hur skall IT-beroende avdelningar arbeta under tiden? 

Hårdvarufel! Var skall vi börja?

System och data skall återstartas men vad är viktigast? Få förståelse för återstartstider och konsekvenser för organisationen.

Flight HG 432

Två personer i ledningsgruppen har omkommit i en flygolycka

Fel kund?

En personalgrupp kräver att ni slutar ha en relation med företaget XYZ.

Dags för presskonferens!

Öva presskonferens, välj bland flera scenarios

Äldreboendet

Evakuering av äldreboende

Dödligt våld på en skola

En tragisk händelse

Stor vattenläcka!

Inget dricksvatten!

Produktåterkallelse!

Produktfel!

Dödligt våld på arbetsplats

En tragisk händelse