Crisis preparedness in 5 languages! Krisberedskap på Svenska, Engelska, Norska, Danska och Finska!

Snabbrevision av er Krisberedskap!

  • 1 400 kr

Ett excel-dokument med grundläggande frågor om er krisberedskap.Generella frågor och avdelningsspecifika frågor. Maila ut i organisationen och sammanställ

I lager.
Share
Article Number: REV01S

Ett excel-dokument med grundläggande frågor om er krisberedskap.

Generella frågor och avdelningsspecifika frågor. 

Maila ut i organisationen och sammanställ svaren! Agera därefter! 

I praktiken blir det också en medarbetarundersökning inom er krisorganisation så ni vet var det finns kunskapsglapp.

Exempel: 7/10 säger att roller och mandat är tydliga medan 3/10 svarar motsatsen.

Dokumentet innehåller instruktioner. Enkelt att anpassa vid behov

Leverans: USB-minne eller nedladdning av editerbara Word/Excel filer