Crisis preparedness in 5 languages! Krisberedskap på Svenska, Engelska, Norska, Danska och Finska!

Home

Crisis Revolution skapades av några krishanteringsexperter som genomfört mer än 1000 krisövningar de senaste 30 åren. Därtill har de varit ansvariga för ett stort antal krishanteringsprojekt i Sverige, Europa & USA.